Posted on

Hul lyk gelykkiger as ekke

Weet jy? Ek sê altyd vir mense om in konteks te lees, nie net een vers nie. Lees die volgende:


My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde,   laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart.  Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en ‘n genesing vir hulle hele liggaam.  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.  Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe.  Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou. SPREUKE 4:20‭-‬25 AFR53 https://bible.com/bible/5/pro.4.20-25.AFR53


Lees jy ook dat God sê dat ons, ons hart moet bewaak want daaruit kom die oorspronge van die lewe. Dis om ons gedagte wêreld te bewaar. Dit wat ons dink, dit word ons. Bv, my ouers was arm so ek gaan ook arm loop deur die lewe. Of, Piet het ons afspraak gekanseleer, dalk is dit omdat hy nie van my hou nie. Of, kanker loop in ons familie lewe, dit kan ook met my gebeur.


Nonsens! Passop wat Satan plant in jou gedagtes. God bepaal jou gene, jou gesondheid. En jy kan ‘n suksesvolle lewe loop sonder armoede as jy besluit. En Piet het gekanselleer want hy het ‘n aambeie noodgeval gehad en dis te groot verleentheid om jou te vertel hoekom hy gekanselleer het.


Lees weer die stuk in konteks. 


“Neig jou oor tot my woorde.” M.a.w. vul jou gedagtes met God se Woord. Lees dit elke dag en wanneer daai negatiewe gedagte op pop in jou kop, vul dit met iets wat jy gelees het in God se Woord. 
Passop ook vir Facebook of Whatsapp status updates waar almal se lewens gelukkig lyk. Of waar jy lees van al die onheil in die wêreld. Dit vul jou gedagtes met negatiwiteit en leuens dat almal se lewens gelukkiger lyk as joune en dat ons gaan vergaan in die wêreld.


Vul jou tyd met positiewe gedagtes en diens aan ander. Dis wanneer jy verveeld is of te veel tyd op jou hande het, dat jy dink aan negatiewe dinge, wat verkeerd is in ander se lewens en scroll op Social Media. Vul jou tyd deur goed te doen vir ander, lees God se Woord en KRY  ‘n stokperdjie. Bak, houtwerk, kuns, fiets ry, tuinbou, en, en ….