Posted on

Op dae soos die

Ek dink vandag aan die pastorie moeder van ons gemeente en die damesaksie span wat haar help. Op dae soos die het sy en haar gedugte span vir ons as gemeente, bederf en ons die Here Jesus se liefde laat voel deur jul dade. Hul het ‘n mooi geskenkie vir die vroue op Moedersdag, geskenkies vir die mans op Vadersdag, help met gemeente samekuiers waar hul ons bedien met heerlike happies geskenk deur gemeente lede en hul is baie betrokke agter die skerms. Die pastorie moeder en haar span, is vroue met harte vol liefde wat ons dien en onse Hemelse Vader.

Rom 16:11  Groet Heródion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcíssus is, die wat in die Here is. Rom 16:12  Groet Triféna en Trifósa, vroue wat in die Here arbei. Groet Pérsis, die geliefde vrou, wat baie in die Here gearbei het. 

Paulus groet mense in die brief, gewone mense soos ek en jy. Let op die name. Dis name van vroue. Vroue wat gearbei het in die Here.

Heb 6:10  Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. 


Vandag wil ek vir die pastorie vrou, haar span, elke vrou en ma bedank vir die arbeid wat jul in liefde doen in ons gemeente sowel as die samelewing. Dat dit wat jul doen in gemeentes, jul gesinne, werksplekke en samelewing, nie deur God vergeet word nie maar ook nie deur die mense wat jul aanraak deur dit wat jul doen. Dankie vir die ure en energie wat jy as vrou en ma spandeer om te sorg vir jou gesin en ander. Dankie vir die liefde en ondersteuning wat jy bied. Dankie vir die trane wat jul stort vir ander voor die Here. Mag die dag vir jou en jul wat ek genoem het, mooi en spesiaal wees.

Ek los jul met ‘n stukkie uit ‘n boek van William R. Newell genaamd: Romans Verse-by-Verse gepubliseer in 1941.

“Let Christian mothers find here a great field for that wonderful heart of instinctive loving care given by God to mothers,—that they extend their maternal care beyond their own family circle, to all Christians, and especially to all laborers for Christ. The Lord will remember it at His coming!”