Posted on

‘n Rede om met God te praat

Psalms 55:23  Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.

Spreuke 12:25  Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer, maar ‘n vriendelike woord vrolik dit op.
Spreuke 15:13  ‘n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig.

Weet jy dat daar ‘n ander rede ook is, hoekom jy by die Here moet sit en Hom moet vertel van jou hartseer, pyn en bekommernisse? Want daardie goed wat so jou hart neerslagtig maak, het nodig om uit te kom. Dis soos wanneer jy met ‘n vriend praat by die vuur van ‘n braai, ‘n vriendin oor ‘n koppie tee of glas milkshake of by ‘n sielkundige/berader/pastoor. Dis nie net om raad te kry oor jou situasie nie, maar ook om daardie gif wat verdriet/bekommernis/neerslagtigheid vanuit jou binneste te kry.


God weet dat daardie gif jou siek sal maak. Kyk hoe tas bekommernis jou fisiese liggaam aan deur siek te word of jy kan dalk nie eens uit jou bed op staan nie of jy sien nie meer kans vir die lewe nie. Want daardie gif kom nie uit nie, jy bottel dit op. Praat met God oor jou sorge, werp dit op Hom en Hy sal jou onderhou, jou dra. En onthou, as jy nogsteeds voel jy moet met iemand praat nadat jy met God gepraat het (of jy wil jou lewe neem), kry iemand en sê aan hulle hoe jy voel.

As u ‘n berader benodig, kontak ons asseblief dan kan ons u verwys na iemand. Epos orderentries@marleenswart.org vir inligting oor beraders.

Posted on

God soek eerste plek in jou lewe

Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 

God wil nie Sy eer deel met ander dinge nie. Dis nie “jy” wat jouself uit die gemors gekry het nie. Dis nie medisynes wat jou gesond maak nie. Dis nie geld wat jou sekuriteit is, nie. Dis God wat in alles vir jou sorg, jou gesond maak, jou uit die gemors haal en red. Soos wat Ps 50:15 sê:

“Roep My aan in die dag van benoudheid, Ek sal jou uithelp en jy moet My eer.”

Jos 24:14-17  Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die HERE.  Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. Toe antwoord die volk en sê: Dit is ver van ons, dat ons die HERE sou verlaat om ander gode te dien; want die HERE onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipteland uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het;