Posted on

‘n Rede om met God te praat

Psalms 55:23  Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.

Spreuke 12:25  Bekommernis in die hart van ‘n mens druk dit neer, maar ‘n vriendelike woord vrolik dit op.
Spreuke 15:13  ‘n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig.

Weet jy dat daar ‘n ander rede ook is, hoekom jy by die Here moet sit en Hom moet vertel van jou hartseer, pyn en bekommernisse? Want daardie goed wat so jou hart neerslagtig maak, het nodig om uit te kom. Dis soos wanneer jy met ‘n vriend praat by die vuur van ‘n braai, ‘n vriendin oor ‘n koppie tee of glas milkshake of by ‘n sielkundige/berader/pastoor. Dis nie net om raad te kry oor jou situasie nie, maar ook om daardie gif wat verdriet/bekommernis/neerslagtigheid vanuit jou binneste te kry.


God weet dat daardie gif jou siek sal maak. Kyk hoe tas bekommernis jou fisiese liggaam aan deur siek te word of jy kan dalk nie eens uit jou bed op staan nie of jy sien nie meer kans vir die lewe nie. Want daardie gif kom nie uit nie, jy bottel dit op. Praat met God oor jou sorge, werp dit op Hom en Hy sal jou onderhou, jou dra. En onthou, as jy nogsteeds voel jy moet met iemand praat nadat jy met God gepraat het (of jy wil jou lewe neem), kry iemand en sê aan hulle hoe jy voel.

As u ‘n berader benodig, kontak ons asseblief dan kan ons u verwys na iemand. Epos orderentries@marleenswart.org vir inligting oor beraders.

Posted on

I can’t seem to get over it

Luke 10:38-42  Now as they went on their way, Jesus entered a village. And a woman named Martha welcomed him into her house. (39)  And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. (40)  But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” (41)  But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, (42)  but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her.” 

If you are married or have a sibling that is male, you will notice how things do not bother them for long. It is as if it is, that when a bad thing happens to them, they get over it pretty fast. They don’t talk about it and they don’t seem depressed. But it seems that it’s more difficult for us as women.

We tend to think about it each and every day, for days on end. We walk around with lower lip hanging on our feet and we cry about it for weeks to come. The bad thing that has happened to us, take away our joy and it takes over our inner thought world because when we aren’t busy, we think about the pain that the person or situation has caused us. We can become so obsessive about it, that when we try to spend time with God, we aren’t able to concentrate. It also takes over our prayers. It’s all that we can talk about to the Lord.

When we look at Martha, she was busy tending to the people. Maybe she cooked for them or she serviced them but whatever it was, Martha was busy. All this busyness was taking over her time and her thoughts. The time and thoughts that were better to spend on Jesus, at His feet and listening to what He was saying.

This hurtful thing that this person have done towards you or this hard time that you are going through, is it taking over your thoughts? Is it the only thing playing over and over in your head? Have it taken over your conversation with God? Is it distracting you from hearing what the Lord wants to say to you, through His Word? If your answer is yes on any one of these, then you’re a Martha. You need to go and sit at the feet of Jesus. Go give this hard time or person that have hurt you, to Him. Ask Him to help This hurtful thing that this person has done towards you or this hard time that you are going through, is it taking over your thoughts? Is it the only thing playing over and over in your head? Has it taken over your conversation with God? Is it distracting you from hearing what the Lord wants to say to you, through His Word? If your answer is yes on any one of these, then you’re a Martha. You need to go and sit at the feet of Jesus. Go give this hard time or person that has hurt you, to Him. Ask Him to help you with this and if you need to forgive, ask Jesus to help you with that as well. Then you leave it there. You do not think about it more than you should.

Get quiet in your insides.

Hear what Jesus wants to say to you through His Word. Start enjoying the time with Him again. Leave it. Trust Him. Have peace again.

Posted on

Op dae soos die

Ek dink vandag aan die pastorie moeder van ons gemeente en die damesaksie span wat haar help. Op dae soos die het sy en haar gedugte span vir ons as gemeente, bederf en ons die Here Jesus se liefde laat voel deur jul dade. Hul het ‘n mooi geskenkie vir die vroue op Moedersdag, geskenkies vir die mans op Vadersdag, help met gemeente samekuiers waar hul ons bedien met heerlike happies geskenk deur gemeente lede en hul is baie betrokke agter die skerms. Die pastorie moeder en haar span, is vroue met harte vol liefde wat ons dien en onse Hemelse Vader.

Rom 16:11  Groet Heródion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcíssus is, die wat in die Here is. Rom 16:12  Groet Triféna en Trifósa, vroue wat in die Here arbei. Groet Pérsis, die geliefde vrou, wat baie in die Here gearbei het. 

Paulus groet mense in die brief, gewone mense soos ek en jy. Let op die name. Dis name van vroue. Vroue wat gearbei het in die Here.

Heb 6:10  Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. 


Vandag wil ek vir die pastorie vrou, haar span, elke vrou en ma bedank vir die arbeid wat jul in liefde doen in ons gemeente sowel as die samelewing. Dat dit wat jul doen in gemeentes, jul gesinne, werksplekke en samelewing, nie deur God vergeet word nie maar ook nie deur die mense wat jul aanraak deur dit wat jul doen. Dankie vir die ure en energie wat jy as vrou en ma spandeer om te sorg vir jou gesin en ander. Dankie vir die liefde en ondersteuning wat jy bied. Dankie vir die trane wat jul stort vir ander voor die Here. Mag die dag vir jou en jul wat ek genoem het, mooi en spesiaal wees.

Ek los jul met ‘n stukkie uit ‘n boek van William R. Newell genaamd: Romans Verse-by-Verse gepubliseer in 1941.

“Let Christian mothers find here a great field for that wonderful heart of instinctive loving care given by God to mothers,—that they extend their maternal care beyond their own family circle, to all Christians, and especially to all laborers for Christ. The Lord will remember it at His coming!”

Posted on

God soek eerste plek in jou lewe

Exo 20:5  Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; 

God wil nie Sy eer deel met ander dinge nie. Dis nie “jy” wat jouself uit die gemors gekry het nie. Dis nie medisynes wat jou gesond maak nie. Dis nie geld wat jou sekuriteit is, nie. Dis God wat in alles vir jou sorg, jou gesond maak, jou uit die gemors haal en red. Soos wat Ps 50:15 sê:

“Roep My aan in die dag van benoudheid, Ek sal jou uithelp en jy moet My eer.”

Jos 24:14-17  Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die HERE.  Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. Toe antwoord die volk en sê: Dit is ver van ons, dat ons die HERE sou verlaat om ander gode te dien; want die HERE onse God, dit is Hy wat ons en ons vaders uit Egipteland uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het; 

Posted on

Where is God in this Covid 19?

One might ask, “Where is God?” in this time of the Covid 19 virus.

You feel scared, alone and isolated. All nations and population groups are in panic. Normal behavior is out of the window. Everywhere is fear, masks, gloves, bottles of hand sanitation in shops and entrances.

It’s hard to hold and remember that:
Be strong and courageous; do not be afraid and do not be afraid of them; because this is the Here. Your God who goes with you; He will not fail you or forsake you. – DEUTERONOMY 31: 6

or


That Jesus’ Name is “Immanuel” which means: God with us (Mat 1:23).
Or that the Word of God, “who cannot lie,” (Titus 1: 2) is true.


Hold on to the Lord and if you are afraid, feel like you are going mad due to the isolation or feel panicky, then contact someone. Talk to them, find someone who is Spirit filled and talk. Talk to the Lord Jesus Christ as well, He hears.

Posted on

It’s Biblical

Act 14:27  And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. 

Col 4:3  Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds: 

Rev 3:7-8  And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth; I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. 

You’ve heard it before. People preaching and testify that God have opened a door (for them). This is biblical true as we can see in the above scriptures. Everything is in God’s control. He opens and closes doors.

* Above scriptures out of KJV (King James Version) translation of Bible.

Posted on

Let your “yes” be “yes”

James 5:12  But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation. 

Our pastor preached that when you make a commitment, that you think it through. He said that before you make the commitment, you plan it thoroughly because the Bible says:

Luk 14:28  For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? 

Our pastor further added that relationships take effort, time and sacrifice.

How does all of this fall into one piece? After hearing what our pastor said, this played through my mind for days. What does it mean, that your “yes” should be “yes” and your “no” should be “no”? Friendships and relationships of any kind take a yes or a no.

When you agree, maybe not verbally, but with deeds, to be someone’s friend, then that is a yes.

The “I DO” on your wedding day, is yes.

Joining a bible study with someone after being invited, is a yes.

When you commit, that is yes and your yes should stay yes.

A yes, means effort, time and sacrifice. There are times when you don’t feel like it. Times where life throws your curveballs or get busy but your yes should stay yes, no matter what. Take stock before you say yes. Sit down, count the cost before you say yes to someone or to something. Because after you have committed, your yes should stay yes. The same goes for no. If you have said no, you stick with no.

Let us take stock of our lives.

Are we still on course?

Are our “yes” still “yes and our “no” still stay “no”? This might be a good lesson for your children.

“No means no my child.” Can I hear an “amen,” parents? 🙂

Posted on

How do I praise and worship God through difficult times?

Yesterday I’ve asked the Lord, how can one be happy in all circumstances? How can one praise and worship Him, even though it is hard? Even when things don’t go the way we want or even if we don’t get what we ask for?

When things get tough, I call on God and for help from Him and this is right, just as Psalm 50:15 says we must do. That we should cry out in the day of trouble, that He will help us and we should honor Him. But I’ve asked the Lord yesterday afternoon, how should I praise and worship Him, when things are hard, don’t go my way and I feel discouraged?

So last night when I drove from my last client and my heart always break for people who do not know our Lord God. I always want to tell people about Jesus because He is someone who is love, grace, and a friend. Yes, He is also someone who can become angry and discipline us so that we remain on the right path of God’s will (we must never forget it) but Jesus is also one who loves us unconditionally because He laid down His life on the cross for us. He gave His life to us so that one day we may receive eternal life because we believe in Him, that we may be saved (Rom 5: 8/1 John 4: 9 / John 3: 16-18) and because God loves us. This is where the Lord Jesus opened my eyes, in my car from my last client last night. That this should be enough reason for us to praise and worship God. Even in times when things are difficult, in times of drought, we don’t receive what we want and where we are in despair.

It was an eye-opener for me, something that made me think because we get so focused on what we don’t have, what we desire and on the difficult things in our life, that we easily forget that the BIGGEST thing we should be grateful for and that is that Jesus paid for our sins on the cross so that we do not have to go to hell one day because we believe in Him, what He has done for us, that He rose up and sits on the right hand of God the Father and intercedes for us every day as Mediator. Hallelujah!

Be happy with me today, for this reason, let us praise God for it and yes, things are difficult and circumstances but also know that you are not alone. God will not leave nor forsake you and will be there for you. You are not on this road which is called life on earth, alone, and when you and I get to Heaven one day, we will see God who has walked with us all this time here on earth. The One we never left.

Posted on

Out of love towards his grandparents

Someone have complimented my sister’s son on his beautiful manners towards our parents, his grandparents. I told this person that the obedience towards his grandparents, is out of love. He loves them so dearly.

1 Samuel 15:22  And Samuel said, “Has the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams.

When I said this to the person who complimented my sister’s son, I told this person how this make us think. How our obedience should also be out of love towards God.

When you face a situation again where you know you need to make a decision to either do it the way that God wants you to or the way you want to, then choose God’s way because you love Him. Choose to live your daily life according to His Word because you love Him. Not out of obligation, fear or gaining merit but because you WANT to due to love towards Him, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit.

Amen.

Posted on

Coffee in Israel

I’m watching a South African television show which is all about coffee. The show’s presenter visit the posh coffee shops around South Africa. In tonight’s episode, the presenter was visiting a coffee shop where the owner of the shop is an Israeli. As the owner was telling us about his life as a soldier and mentioning Jerusalem, he said that Israelis like their coffee a lot. As I was thinking about how he mentioned Jerusalem, I was thinking about Jesus. If the Israelis like their coffee so much, I wonder whether Jesus also drank coffee?

Mat 4:2  And after fasting forty days and forty nights, he was hungry. (ESV)

Joh 1:14  And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth. (KJV)

Heb 4:14-15  Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. (ESV)

We can see in all of the above scriptures that Jesus is flesh like us as well as God. In other words, He became hungry as well just like us. He too had to eat and drink, rest and sleep, dress and bathe. He became flesh and due to this, he can sympathize with our weaknesses, our temptations because He too was tempted.

Think about it. Jesus might also have had a coffee just like me and you drink coffee today. Although we don’t read that that Jesus drank coffee or ate, we know that He had to because He became hungry and was flesh while being God at the same time.

Jesus can sympathize with what you are going through. Just take that thing that you are struggling with, to Him and He will be able to help you with i